ANUNT pentru modificarea si completarea HCL nr. 79/17.12.2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019 la comuna Chirnogi, judetul Calarasi

Conform HCL nr. 18/2019 se introduc 2 taxe dupa cum urmeaza:

1. Taxa de eliberare copii ale listelor electorale permanente pe suport de hartie A4 - 0,10 bani/coala

2. Taxa de eliberare copii ale listelor electorale permanente pe suport electronic - 10 lei/CD

 

Extrasul din Registrul electoral al comunei Chirnogi, judetul Calarasi, insumeaza 272 pagini x 0,10 bani= 28 lei, suma ce va fi depusa in contul RO03TREZ20221330250XXXXX, urmand a se transmite prin posta electronica competitorilor.

Înapoi


Chestionar

Cum vi se pare noul nostru site?

Imi place

Mai trebuie actualizat

Nu imi place

Votează