Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
50 / 2018 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru semestrul I pe anul 2018 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati 2018-07-26
10 / 2018 privind aprobarea bugetului local pe anul 2018 2018-02-28
9 / 2018 privind alegerea Viceprimarului comunei Chirnogi, judetul Calarasi 2018-02-16
8 / 2018 privind schimbarea din functia de viceprimar al comunei Chirnogi, judetul Calarasi a domnului Chirica Adrian Dorin, prin revocare 2018-02-16
7 / 2018 privind aprobarea numarului posturilor de asistent personal al persoanei cu handicap pentru anul 2018 2018-01-26
6 / 2018 privind suspendarea HCL Chirnogi nr. 43/28.04.2017 privind aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru colectarea, transportul si depozitarea deseurilor pentru persoanele fizice din comuna Chirnogi, judetul Calarasi 2018-01-26
5 / 2018 privind aprobarea raportului asupra activitatii desfasurate de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al anului 2017 2018-01-26
4 / 2018 privind darea in administrare a unitatilor de invatamant proprietate publica a comunei Chirnogi, judetul Calarasi, catre Scoala Gimnaziala nr. 1 Chirnogi si Scoala Gimnaziala nr. 2-3 Chirnogi 2018-01-26
3 / 2018 privind stabilirea masurilor pentru asigurarea respectarii regimului juridic al frontierei de stat pe teritoriul administrativ al comunei Chirnogi 2018-01-26
2 / 2018 privind aprobarea documentatiei de alipire a unor terenuri situate in comuna Chirnogi, str. Aleea Caminului, nr. 4 2018-01-26
1 / 2018 privind modificarea si completarea HCL Chirnogi nr. 81/10.10.2017 privind implementarea proiectului "ACHIZITIE BULDOEXCAVATOR CU ACCESORII DE CATRE COMUNA CHIRNOGI,JUDETUL CALARASI" in cadrul masurii M1/6B - "Modernizarea localitatilor de pe teritoriul GAL", SDL GAL COLINELE ARGESULUI 2018-01-10
97 / 2017 privind rectificarea bugetului local al comunei Chirnogi pe anul 2017 2017-12-19
95 / 2017 privind aprobarea Strategiei Anuale de Achizitii Publice a comunei Chirnogi pentru anul 2018 2017-12-19
94 / 2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018 la comuna Chirnogi, judetul Calarasi 2017-12-19
88 / 2017 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Chirnogi pentru o perioada de 3 luni (decembrie 2017- februarie 2018) 2017-12-19
Înapoi

Chestionar

Cum vi se pare noul nostru site?

Imi place

Mai trebuie actualizat

Nu imi place

Votează