Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
58 / 2019 privind aprobarea planului de actiuni si de lucrari de interes local pe anul 2020 ce vor fi executate de catre beneficiarii de ajutor social , conform Legii nr. 416/2001 2019-12-18
52 / 2019 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2020 2019-11-28
62 / 2019 privind aprobarea Strategiei Anuale de Achizitii Publice a comunei Chirnogi pentru anul 2020 2019-12-18
60 / 2019 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru semestrul II pe anul 2019 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati 2019-12-18
55 / 2019 privind modificarea Organigramei si Statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Chirnogi, judetul Calarasi incepand cu 01.01.2020 2019-12-18
53 / 2019 privind mandatarea reprezentantului de drept al localitatii Chirnogi, judetul Calarasi in vederea exercitarii atributiilor in Adunarea Generala a Asociatilor din cadrul ADI "ECOAQUA" Calarasi 2019-11-28
51 / 2019 privind rectificarea bugetului local al comunei Chirnogi pe anul 2019 2019-11-28
50 / 2019 privind rectificarea bugetului local al comunei Chirnogi pe anul 2019 2019-10-31
47 / 2019 privind insusirea acordului de parteneriat pentru implementarea obligatiilor legale privind gestionarea deseurilor de ambalaje 2019-09-30
43 / 2019 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru sedintele Consiliului local al comunei CHirnogi pe o perioada de 3 luni (septembrie 2019-noiembrie 2019) 2019-09-30
42 / 2019 privind rectificarea bugetului local al comunei Chirnogi pe anul 2019 2019-08-29
41 / 2019 privind aprobarea documentatiei tehnice respectiv studiul de fezabilitate, devizul general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie "EXTINDERE RETEA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA CHIRNOGI, JUDETUL CALARASI" 2019-08-29
40 / 2019 privind aprobarea insusirii Proiectului tehnic, a devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru investitia "REABILITARE SI MODERNIZARE DISPENSAR IN COMUNA CHIRNOGI JUDETUL CALARASI" 2019-08-29
37 / 2019 privind reinfiintarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta la comuna Chirnogi, judetul Calarasi 2019-07-30
36 / 2019 privind dizolvarea, lichidarea si radierea S.C. AQUA SALUBRIS CHIRNOGI S.R.L. 2019-06-27
Înapoi

Chestionar

Cum vi se pare noul nostru site?

Imi place

Mai trebuie actualizat

Nu imi place

Votează
Campanie informare colectare deseuri din constructii/demolari si deseuri voluminoase