Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
21 / 2019 privind asigurarea Consiliului Local Chirnogi ca Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Ecomanagement Salubris respecta prevederile legislatiei in vigoare in privinta regimului deseurilor si a legislatiei in domeniul concurentei 2019-04-22
19 / 2019 privind aprobarea bugetului local pe anul 2019 2019-04-22
18 / 2019 privind modificarea si completarea HCL nr. 79/17.12.2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019 la comuna Chirnogi, judetul Calarasi 2019-03-28
16 / 2019 privind neasumarea responsabilitatii Consiliului local al comunei Chirnogi, judetul Calarasi, de implementare la nivel local a Programului pentru scoli al Romaniei 2019-03-28
15 / 2019 privind aprobarea situatiei financiare aferente anului 2018 a societatii "AQUA SALUBRIS CHIRNOGI", insotite de raportul administratorului 2019-03-28
14 / 2019 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Chirnogi pentru o perioada de 3 luni (martie 2019 - mai 2019) 2019-03-28
12 / 2019 privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea cardului - legitimatie de parcare gratuita pentru persoanele cu handicap 2019-02-28
11 / 2019 privind modificarea anexei "Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Chirnogi" insusit prin HCL Chirnogi nr. 10/27.08.1999, aprobat prin HG nr. 1349/2001 2019-02-28
1 / 2019 privind acoperirea definitiva a deficitului bugetar pe anul 2018, al sectiunii de dezvoltare in suma de 1.337.361,36 lei din excedentul bugetar al Comunei Chirnogi pe anul 2018 2019-01-08
85 / 2018 privind acordarea unui mandat special domnului IRINEL ROMAN in vederea exercitarii atributiilor Comunei Chirnogi, judetul Calarasi in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "ECOMANAGEMENT SALUBRIS" 2018-12-17
84 / 2018 privind rectificarea bugetului local al comunei Chirnogi pe anul 2018 2018-12-17
79 / 2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019 la comuna Chirnogi, judetul Calarasi 2018-12-17
78 / 2018 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Chirnogi pentru o perioada de 3 luni (decembrie 2018 - februarie 2019) 2018-12-17
77 / 2018 privind inchirierea prin licitatie publica cu strigare a terenului arabil in suprafata de 79 ha, proprietate privata a comunei Chirnogi, situat in extravilanul comunei Chirnogi, judetul Calarasi 2018-11-27
76 / 2018 privind rectificarea bugetului local al comunei Chirnogi pe anul 2018 2018-11-27
Înapoi

Chestionar

Cum vi se pare noul nostru site?

Imi place

Mai trebuie actualizat

Nu imi place

Votează