Dispoziții ale primarului

Număr Titlu Data
214 / 2017 privind constituirea comisiei de examinare a candidatilor si a comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concursulcare are loc in perioada 22-25 ianuarie 2018 de ocupare a postului vacant de inspector- superior, in cadrul Compartimentului Financiar contabil, al aparatului de specialitate al primarului comunei Chirnogi, judetul Calarasi 2017-12-15
213 / 2017 privind convocarea Consiliului local al comunei Chirnogi in sedinta "ordinara" 2017-12-13
212 / 2017 privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de furnizare avand ca obiect "ACHIZITIE EUROPUBELE" 2017-11-29
207 / 2017 privind convocarea Consiliului local al comunei Chirnogi in sedinta "ordinara" 2017-11-20
194 / 2017 privind numirea responsabilului cu evidenta militara si mobilizarea la locul de munca 2017-11-15
192 / 2017 privind modificarea Grupului de lucru POAD 2018-2018, la nivelul comunei Chirnogi, judetul Calarasi 2017-11-13
193 / 2017 privind desemnarea persoanei responsabila de coordonarea programului POAD 2017-20108 de pe raza comunei Chirnogi 2017-11-13
188 / 2017 privind constituirea comisiei de examinare a candidatilor si a comisiei de solutionare a contestatiilor la concursul pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat - tractorist(rutierist) 2017-11-08
191 / 2017 privind desemnarea persoanei responsabile cu implementarea colectarii selective a deseurilor in cadrul institutiei 2017-11-08
186 / 2017 privind constituirea Comandamentului Local pentru deszapezire, combaterea poleiului si a altor fenomene meteorologice periculoase, specifice sezonului de iarna 2017-11-07
187 / 2017 privind constituirea comisiei pentru inventarierea anuala a patrimoniului public si privat, a elementelor de activ si pasiv ale UAT Chirnogi pentru anul 2017 2017-11-07
183 / 2017 privind convocarea Consiliului local al comunei Chirnogi in sedinta "de indata" 2017-10-31
177 / 2017 privind constituirea comisiei de examinare a candidatilor si a comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concursul care are loc in perioada 21-23 noiembrie 2017 de ocupare a postului vacant de Referent de specialitate, clasa II, grad profesional principal, in cadrul Compartimentului Urbanism, Amenajarea teritoriului si Cadastru, al aparatului de specialitate al primarului comunei Chirnogi, judetul Calarasi 2017-10-20
172 / 2017 privind convocarea Consiliului local al comunei Chirnogi in sedinta "ordinara" 2017-10-02
162 / 2017 privind delegarea atributiilor de secretar de comuna dnei Luiceanu Elena - functionar public in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Chirnogi, incepand cu data de 26.09.2017 2017-09-25
Înapoi

Chestionar

Cum vi se pare noul nostru site?

Imi place

Mai trebuie actualizat

Nu imi place

Votează